დაგვიკავშირდით ტელ: 2 11 22 11
 
georgian language english language russian language
დაგვიკავშირდით
გაზაფხულის ქ. №10
ტელ: 2 11 22 11
info@EpicDevelopment.ge
© 2012 - 2015
EpicDevelopment.ge
ყველა უფლება დაცულია

 
ჩვენი პარტნიორები

ვითიბი ჯგუფი წარმოადგენს ერთ-ერთ მოწინავე საერთაშორისო საფინანსო ჯგუფს. ვითიბი ჯგუფში შემავალი კომპანიები კლიენტებს სთავაზობენ საფინანსო მომსახურების ფართო დიაპაზონს და საბანკო პროდუქტებს მსოფლიოს სამი ნაწილის ( ევროპა, აზია და აფრიკა) 20 ქვეყანაში.

ვითიბი ჯგუფში შედის ღსს ვითიბი ბანკი ( შემდგომ - ვითიბი ან ბანკი ),საკრედიტო და საფინანსო ორგანიზაციები, რომელთა საწესდებო კაპიტალში ბანკის წილობრივი მონაწილეობა შეადგენს ხმის მიცემის პროცესში მონაწილე აქციების/ წილის საერთო რაოდენობის 50% -ზე მეტს და რომლებიც ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრაციის მიხედვით წარმოადგენენ საკრედიტო ორგანიზაციებს (რომლებიც ახორციელებენ საბანკო ოპერაციებს) ან საფინანსო ორგანიზაციებს (რომლებიც არ წარმოადგენენ საკრედიტო ორგანიზაციებს და ეწევიან ფინანსური სახის მომსახურებას)